Stall Lutfi Kolgjini - Hem för champions!

Frankrike

Satsningen på Fransk travsport har varit en betydande del i hela verksamheten. Under åren har det införskaffats många franska hästar, inte minst avelsston men också en hel del tävlingshästar.

Våra tävlingshästar finns på en gård vid Utah Beach vid stränderna i Normandie.

Avelstona finns på två gårdar. Dels hos Jean Bennoit Lemoine i Orgeres strax söder om Argentan och hos Samuel Cornilleau utanför Laval.