Stall Lutfi Kolgjini - Hem för champions!

Veberöd

Gården i Veberöd blev i bolagets ägo i slutet av 2008. Här bedrivs i princip bara avelsverksamhet. Fullständig renovering av de befintliga byggnaderna har gjorts och i huvudbyggnaden står nu ett nytt stall med 36 boxar. Här finns även seminspiltor, komplett klinik och övernattningsbostad.

På de ca 50ha har det även byggts nya hagar. Ett par stora beteshagar och andra mindre för de nyfödda fölen.

I de framtida planerna finns också ett nytt hingststall.