Stall Lutfi Kolgjini - Hem för champions!

Vombs Nygård

Vombs Nygård har på 20 år utvecklats till att bli en av Europas mest kompletta träningsanläggningar för travhästar. Gården omfattar ca 190 ha, där största delen utgörs av beteshagar och paddocks. Det finns ungefär 130 boxar och ett antal stora hagar med utegångsstall. Träningsbanorna är många. Rundbana, rakbanor, sandbanor, skogslingor och backe.

Lutfi Kolgjini har målmedvetet byggt upp anläggningen där stommen vid förvärvningen i mitten på 90-talet var mycket god. Gården har förändrats mycket under åren och det kommer säkert inte att stå stilla framöver då nya idéer och förutsättningar kommer...

Att i princip hela markarealen är av sand har naturligtvis gjort förutsättningarna till de bästa för träning av häst.