Stall Lutfi Kolgjini - Hem för champions!

Träning

Under hela sin verksamma karriär har det funnits en röd tråd i Lutfi Kolgjinis sätt att träna häst. Denna har naturligtvis genom åren modifierats men kärnan har alltid funnits kvar.

Grunden ligger från lärlingstiden och som Lutfi säger:

- Magnus Sandgren lärde mig grund- och framförallt sandträningens hemlighet. Tommy Zackrisson lärde mig hur viktig kontinuiteten i traditionell träning är, och hos Göran Grahn lärde jag mig helt enkelt epitetet HÄST.

Den röda tråden har som sagts alltid funnits kvar men genom åren modifierats och idag tränas hästarna i många olika moment. På Vombs Nygård finns allt. Grundträningen görs i milslånga skogsslingor i sand. För unghästar finns en inhägnad sandbana som mäter 1100 meter där hästarna kan springa lösa. Vidare finns det en 1000 meters rundbana, flera rakbanor i sand och det senaste tillskottet en rakbana med en lång sväng som mäter över 2000 meter. Vi har en backbara som mäter 700 meter med en stigning på 14 meter och klätterbacke på drygt 100 meter med mycket större stigning. Allt detta kompletteras med flera horse-walkers där hästarna trampar i vatten samt gångband med funktionella program. För hästarnas välbefinnande och återhämtning är de senaste tillskotten vattenspa och solarium.

Lutfi Kolgjini har haft framgång med alla typer av hästar. I början av karriären var Kolgjini ofta ändstation för många slitare som ingen fick rätt på. Sedan blev det unghästtränaren Lutfi Kolgjini då Uppfödningsloppet segrades fyra år i rad. Under de senaste åren har det varit de stora årgångsloppen och framför allt alla stora lopp runt om i världen i fokus - detta har också varit Lutfis stora mål hela tiden.

I dag är inriktningen på träningen således helt klar - "Vi vill vinna de stora loppen och träna fram de bästa hästarna".