Stall Lutfi Kolgjini - Hem för champions!

Gästkrönika av Jan Helander2017-06-09

Ulf Bertilsson propagandistiska krönika besvaras med fakta.

Ulf Bertilsson skriver att nedanstående är svartmåleri och bittert svartmålande av ATG och ST. ”De styrande inom sporten har misslyckats. Travbanorna har inte utvecklats som de borde. Prispengarna har i praktiken stått still sedan ?2003?. Pokalåret är en fejk. Antalet hästar och aktiva har rasat. Återväxten funkar inte. ATG och ST ägnar sig åt aggressiva monopolfasoner i allmänhet och mot Legolas i synnerhet.”
Fakta: Travbanorna saknar medel för renovering och modernisering, ekonomin är sämre än sistlidna 30år och förfaller i en allt snabbare takt. För att renovera samtliga banor krävs flera miljarder i investeringar, och då är det frågan om ett ansiktslyft, smink , inte en alls en fråga om modernisering liknande Bro Park (galoppen) Det är utan tvekan så att ett stort antal, för att inte säga majoriteten av banorna blir tvungna till omlokalisering och försäljning av numera dyrbar mark, eller omgradering till eventbanor/säsongsbanor. Det finns inte medel hos Svensk Travsport eller hos banorna till nödvändiga investeringar såvida inte ATG börsnoteras och ett antal miljarder inkommer till Svensk Travsport som möjliggör nödvändiga moderniseringar.
Antalet tjänstemän anställda inom Svensk travsport i förhållande till antal hästar i träning inom sporten har i princip fördubblats vilken är en bidragande anledning till att banornas möjlighet att dela ut egengenererade prismedel i praktiken försvunnit.

Fakta: Prismedel är de fakto lägre än 2012, och omräknat Fakta: Prismedel är de fakto lägre än 2012, och omräknat kostnadsutveckling är de långt lägre idag än 2003. ÄVEN om vi inräknar eventuella(högst eventuella) pokalpengar så når vi endast upp till 2012 års nivå prismedel ?inkl uppfödarmedel ?som tillkommer är i bästa fall 180milj totalt.

Ansvarige Ljungkvist kan dribbla bäst han vill med kostnadsförskjutningar och bokföringstrick.

Fakta :Pokalåret har ATG och ST redan erkänt inte kommer uppfyllas, det finns ingen nettoökning av intäkter, utan tvärtom endast en remarkabel kostnadsökning och ?historiska besparingar ur ?hästsportens fond skulle enligt Johan Lindberg INTE ANVÄNDAS, likväl har dom nu erkänt att det hela tiden varit avsikten. ?Pokalen som Atg,s resultaträkning skulle fylla , kunde enkelt ha fyllts utan expansion av kostnader. ?Genom att använda dom EJ utlösta spelarvinstmedel som ATG varje år tillfört sitt resultat utan att skämmas, kunde drygt 65 Mkr per år delats ut till pokalen utan att passera 50 anställda,dåliga spelprodukter och tom använts till att skjuta tillbaka dessa som Jackpotmedel.
Fakta: Antalet födda hästar , hästar i träning , avelsston samt betäckningar är lägre än på 20år och det är tveklöst så att man blir tvungna att minska antalet körda lopp, förändra tilldelningen av prismedel till banorna samtidigt som banornas möjligheter att själva påverka prismedel genom egna medel försämras i en rasande takt, för att inte säga vara ett minne blott. Antalet uppfödare minskar starkt, liksom antalet amatörtränare. Det enda som inte minskar är A-tränarnas hästägande, enär det är enda möjligheten för många tränare att erhålla hästar att träna. Aldrig har så många hästar ägts av ? sina egna ?A-tränare som 2017.
?Krisen i svensk travsport består av brist på nya hästägare och anledningen är solklart den försämrade ekonomin i ägande av tävlingshästar.Den uppkomna hästbristen som beror av att över 1000 fler hästar lämnar tävlingsbasen ? än de nya som tillförs, leder till att hästägarna förväntas öka sitt resande till banor som inte skurit i sina kostnader varefter de tappat hästar knutna till hemmabanan.?
Fakta: ST och Legolas hade långt gångna förhandlingar, där ST intet hade att invända mot vare sig Legolas som företag eller namnet, och därefter har ST bevisligen lagt såväl kostsamma advokatarvoden som tid på att förhindra Legolas förehavanden. Utan något som helst gagn för hästsporten, tveksamt om det gynnat ATG heller.
Fakta: Legolas är INTE olagligt, att erbjuda spel genom eu-licenser som tex Malta är fullständigt lagligt, även att marknadsföra dessa är omtvistad men ännu inte illegalt , enär såväl kvällstidningar som morgontidningar som tvkanaler och internet, samt inte minst SHL marknadsför eu-licensierade spelbolag. Vore det illegalt hade detta inte varit möjligt i 15års tid.
Fakta: Huruvida Legolas kommer agera gällande utfästa löften återstår att se, det vi VET är att endast 5,25% av omsättningen från ATGspelet kommer prismedel till godo, det är fakta.
Fakta: ATGs totalomsättning är ett fullständigt ovidkommande mått, det ENDA måttet som är seriöst är hästsportens prismedel, och de har inte ökat nominellt sedan 2012, och inte i reella tal under 2000talet.
Fakta: De enda som ökat sina intäkter sedan 2012 är byråkraterna på Svensk Travsport samt ATG, där kostnaderna närmast fördubblats sedan 2012. Trots olika bokföringstekniska dribblingar, kvarstår fakta, det är fler anställda än någonsin, det är högre mediakostnader än någonsin, det är fler konsulter än någonsin samt hästsportens prismedel har inte ökat nominellt sedan 2012.

Skarplöth har inte bara styrt ATG med järnnäve, utan också hästsporten i stort, när möter han sitt waterloo? Förhoppningsvis innan hästsporten gör det.

Slutsats: Att travronden låter en så ovederhäftig krönikör erhålla medial plats utan faktakontroll kan endast påvisa att krönikörens agenda följer samma gyttjiga kanal som Bällstaån , den leder slutligen till silvergrisen på Solvalla.

Kejsarens kläder behöver inte förklaras


Nyhetsarkivet

2018-03-26 ·  Unik möjlighet!
2017-09-18 ·  Raja Mirchi
2017-06-09 ·  Gästkrönika av Jan Helander
2016-09-29 ·  Gästkrönika av Lars Uggla
2016-09-21 ·  Dante Boko - Världsrekord
2016-07-20 ·  Buss till Auktionen
2016-07-06 ·  Videos
2016-04-26 ·  Ny gästkrönika av Björn Damm
2016-04-25 ·  Gästkrönika av Gunnar Stelius
2016-02-02 ·  Torsdag till Paris
2016-02-01 ·  Bordeaux på onsdag
2016-01-28 ·  Bra spår i helgen
2016-01-25 ·  Lördag och söndag i Paris
2016-01-24 ·  Paparazzi och Valetta Strix på torsdag
2016-01-23 ·  Sju titlar vid Jägersros gala
2016-01-22 ·  Candy Store under sadel
2016-01-20 ·  Dante Boko i Prix de Brest
2016-01-15 ·  Darling Boko till avel
2016-01-14 ·  73.580€
2016-01-14 ·  Klart med Belgique
2016-01-12 ·  Cagnes Sur Mer och Nantes
2016-01-11 ·  Prix de Belgique
2016-01-11 ·  Nya hästar till Frankrike
2015-12-31 ·  30.167.037 kronor och Gott Nytt År
2015-12-29 ·  Paris fredag, lördag och söndag
2015-12-26 ·  Paris måndag och tisdag
2015-12-24 ·  God Jul
2015-12-23 ·  Åter sulky på Buy More Time d'Am
2015-12-21 ·  30 miljoner nu passerat !
2015-12-21 ·  Cabourg på onsdag och Paris på Julafton
2015-12-20 ·  Quick Fix vann igen
2015-12-19 ·  Vincennes och Pontchateau på tisdag
2015-12-16 ·  Vincennes lördag och söndag.
2015-12-15 ·  Amour de la Rue till Cabourg
2015-12-14 ·  Valetta Strix startar på onsdag
2015-12-10 ·  Paris fredag, lördag och Lyon söndag
2015-12-07 ·  Bonheur under sadel
2015-12-05 ·  Adrian åker till Paris
2015-12-04 ·  Maffioso Face åter på Vincennes
2015-12-02 ·  Amour de la Rue under sadel igen
2015-12-01 ·  Vincennes även onsdag och torsdag
2015-11-30 ·  Frankrike i november
2015-11-29 ·  På väg till Utah Beach
2015-11-28 ·  Klang och jubel i Paris
2015-11-26 ·  Spännande på lördag
2015-11-25 ·  Joke Face första vinnare
2015-11-25 ·  Maffioso Face glänste
2015-11-24 ·  Paris onsdag och torsdag
2015-11-19 ·  Vincennes lördag
2015-11-17 ·  Laval och Paris på torsdag